Kontakt

Kontakt
REDAKCJA - WYDAWCA

 

OzarowTV.pl - Telewizja Internetowa 
Osiedle Wzgórze 16/25, 27-530 Ożarów
tel. +48 501 109 484
tel. +48 570 020 619
e-mail: [email protected]
web: www.ozarowtv.pl

REDAKTOR NACZELNY:
Piotr Andryka
tel. +48 501 109 484
[email protected]

Reklama:
[email protected]
tel. +48 501 109 484

Wydawca:
TOP CREATIVE Sp. z o.o.
27-530 Ożarów, Osiedle Wzgórze 16/25
tel. +48 501 109 484
tel. +48 570 020 619
[email protected]
www.topcreative.pl
NIP: 863-169-90-83
REGON: 260758400
KRS: 0000500878
Sąd Rejonowy w Kielcach - X Wydział KRS
Kapitał zakładowy: 15.000,00 zł - wpłacony w całości

Nasze portale:
OzarowTV.pl - Telewizja Internetowa
OpatowTV.pl - Telewizja Internetowa

 

Organem właściwym w sprawach audiowizualnych jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji 
Skwer Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa 
tel. (22) 597-30-00; fax (22) 597-31-80 
www.krrit.gov.pl