Informacja Bogusława Włodarczyka - zawieszonego starosty opatowskiego na temat okoliczności zawieszenia w obowiązkach

  • 09.05.2018, 07:30 (aktualizacja 09.05.2018, 08:10)
  • OzarowTV
Informacja Bogusława Włodarczyka - zawieszonego starosty opatowskiego na temat okoliczności zawieszenia w obowiązkach Bogusław Włodarczyk zawieszony starosta opatowski

Podziel się:

Oceń:

Do naszej redakcji trafiło oświadczenie zawieszonego starosty, które publikujemy w całości poniżej:

 Informacja pana Bogusława Włodarczyka zawieszonego starosty opatowskiego, Radnego Rady Powiatu w Opatowie wygłoszona podczas Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Opatowie w dniu 19.04.2018 r. na temat okoliczności związanych z jego zawieszeniem w funkcji Starosty Opatowskiego.

- Szanowni Państwo

Na początku chcę podziękować Zarządowi Powiatu i Panu Przewodniczącemu,
że zorganizował tę sesję i że będę mógł dzisiaj powiedzieć, jak to wygląda z moim zawieszeniem.
Do tej pory w mediach nie umożliwiono mi takiej wypowiedzi.

Szanowni Państwo, ponieważ emocje są duże, postanowiłem sobie zanotować pewne sprawy, do których będę chciał się odnieść.

Nazywam się Bogusław Włodarczyk, dlatego proszę wszystkie media o używanie pełnego imienia i nazwiska. Media, które chciały używać pełnego imienia i nazwiska, zwróciły się i uzyskały taką zgodę. Ja rozumiem, że dla podgrzania atmosfery ładnie jest pisać Bogusław W. Są pewne sugestie. Nie. Nazywam się Bogusław Włodarczyk. Na swoje nazwisko uczciwie pracowałem i nie wstydzę się go, nie popełniłem żadnego przestępstwa. Uważam, że zostałem niesłusznie oskarżony. To w sądzie będę dochodził swoich praw. Cieszę się, jeszcze raz mówię, że są media, wcześniej mówiono różnie. W mediach publicznych podano w programie radiowym, że zostałem zaproszony do programu i nie poszedłem. Oświadczam publicznie: nigdy od czasu zmiany ekipy rządowej,
a szczególnie w ostatnim czasie do wystąpień publicznych w mediach nie byłem zapraszany.
Pan redaktor podał po prostu nieprawdę. Proszę Państwa to, nawet jeśli były nagrywane ze mną rozmowy, nawet przez telewizję publiczną dotyczącą szpitala to ci, którzy oglądali to, to zobaczyli starostę, który ważył sto dwadzieścia kilo, a nie jak dzisiaj waży dziewięćdziesiąt. Prosiłbym także wszystkie media także media publiczne, żeby tę sesję wyemitować dzisiaj w całości w mediach. Nie ciąć, nie dodawać przez redaktorów komentarzy politycznych. Macie dzisiaj państwo,- jak mnie zarzucacie różne sprawy- szansę udowodnić, że jesteście mediami publicznymi, a nie mediami rządowymi.

Proszę Państwa, w dniu 11 kwietnia zostałem wezwany do Prokuratury w Kielcach. Szanowny pan prokurator postawił mi zarzuty, do których się odniosę. Na koniec zawiesił mnie w wykonywaniu czynności służbowych.

Pan prokurator w uzasadnieniu napisał:, że w okresie od bliżej nieustalonego dnia września 2013 do połowy lipca 2014, w krótkich odstępach czasu, z góry powziętym zamiarem, jako funkcjonariusz publiczny, starosta opatowski, przekroczył swoje uprawnienia i doprowadził do niekorzystnego rozporządzania mieniem znacznej wartości. Nie wymienię firm, których to dotyczy, bo znowu miałbym oskarżenie, że odczytałem coś, czego nie potrzeba i koledzy mieli, by okazję znowu składać donosy. Pan prokurator napisał, że wprowadziłem w błąd przedstawicieli firm, których nazw podać nie mogę, co do zamiaru poręczenia, do zamiaru poręczenia kredytu bankowego w kwocie od 10 do 20 milionów złotych przez starostwo powiatowe, na rzecz prywatnej spółki, która dzierżawiła szpital tj. Twoje Zdrowie Lekarze Specjaliści, a także, co do kondycji finansowej wskazanej spółki,
a tym samym możliwości wywiązania się z przyjętych na nią zobowiązań. W mediach poszła informacja, z której mogło wynikać, że to dziś Włodarczyk przytulił 15 milionów. Pan prokurator nie zarzuca mi nic takiego. Pan prokurator jeszcze raz- zarzuca mi, że to, co mówiłem wcześniej- mogłem wprowadzić w błąd przedstawicieli firm, co do zamiaru poręczenia kredytu. Nikt tego kredytu nie ręczył. Dalej odniosę się do tego. Kwota, która pojawia się 15 milionów tj. kwota podpisanych umów pomiędzy prywatnym dzierżawcą szpitala a prywatnymi firmami, które wykonywały prace na szpitalu. Złożyłem obszerne wyjaśnienia. Prokuratura wcześniej prowadziła dochodzenia bodajże w 2015 roku. Od tego czasu nic się nie zmieniło. Byłem wcześniej przesłuchiwany, jako świadek, nigdy niepodejrzany. Po raz pierwszy zostałem wezwany, postawiono mi zarzuty. Mnie postawiono wcześniej zarzuty, niż prezesowi spółki Twoje Zdrowie Lekarze Specjaliści, który podpisywał umowy. Państwo sami domyślcie się dlaczego. Złożyłem komplet zeznań. Przedstawiłem segregator dokumentów, które miały udowadniać, że jestem niewinny. Pan prokurator powiedział, że on ma te dokumenty, zapozna się z tymi dokumentami, także, które ja mu złożyłem, a przed wyjściem powiedział, że mnie zawiesza. Złożyłem trzygodzinne wyjaśnienia.

 

Ja chcę państwu przedstawić dokumenty świadczące o mojej niewinności. Państwu, Radnym, Państwu tu, a przede wszystkim mieszkańcom tego powiatu i tego województwa. Ludzie mają prawo wiedzieć, jak to jest. Dokumenty, o których mówię, są jawne i są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Opatowie cały czas. Nie mówię o żadnych innych dokumentach, o których powiedzieć nie mogę, żeby nie mieć zgorszeń. Dołączyłem do zeznań dokumenty dotyczące dzierżawy szpitala- kiedyśmy dzierżawili, co, czego dotyczy. Państwo wszyscy pamiętacie, że jednym z głównych warunków dzierżawy oprócz czynszu dzierżawnego było dokonanie w ciągu siedmiu lat dokończenia budowy i rozbudowy szpitala. Spółka, która wygrała drugi przetarg, przedstawiła, że posiada zdolność kredytową na 30 milionów. Jest to w dokumentach. Podpisaliśmy umowy. W roku 2012 i 2013 spółka pomimo ustalonego harmonogramu nie wykonywała prac w szpitalu. 23 kwietnia 2013 roku dzierżawca wystąpił do Rady Powiatu na piśmie
o przyśpieszenie harmonogramu realizacji. 26 sierpnia poinformowałem Radę, że rozpoczęły się już prace na bloku operacyjnym przez firmę Clima Medic, a później będą wchodzić następni wykonawcy. Na posiedzeniu komisji budżetu 26.05.2013 roku ja informowałem, kierownictwo szpitala informowało Radę i Komisję o tym, jakie są postępy prac. 10 czerwca nowo wybrany dyrektor szpitala- Michał O.- jest to w dokumentach posiedzeń- informował o nowych kierunkach
w działaniach na oddziałach, konieczność szybkiego dokończenia robót w celu jak najszybszego zdobycia kontraktu na nowe świadczenia. Z tego posiedzenia jest również protokół na stronie BIP.
11 lipca zastępca dyrektora ds. finansowych szpitala złożyła oświadczenie, że spółka posiada inwestora, który pomoże dokończyć im proces inwestycyjny. Nie chciała wskazać, kogo tłumacząc,
że jest to tajemnica handlowa firmy- zrozumiała sprawa. Rada Powiatu 15.07.2013 roku- Rada Powiatu- a nie starosta wyraziła zgodę na zmianę harmonogramu, na przyśpieszenie realizacji. Starosta nie był upoważniony nawet sam zmienić harmonogram i przyśpieszyć realizację. Zgodziliśmy się na przyśpieszenie realizacji. O tym, że dzierżawca szpitala Twoje Zdrowie planowało różne inwestycje dodatkowe świadczą choćby dokumenty na temat przewidywanych inwestycji
w odnawialne źródła energii na terenie szpitala i terenów szpitala. To mnie i Radę Powiatu upewniało, że spółka stara się prowadzić kompleksowo realizację inwestycji. Dokumenty o tym, że spółka zwracała się o te dodatkowe sprawy, odnawialnych źródeł energii są: w funduszu norweskim, w dokumentach Urzędu Miasta i Gminy Opatów, w instytucjach wojewódzkich. Przedstawiłem dokumenty świadczące o tym, że to spółka Twoje Zdrowie Lekarze Specjaliści negocjowała warunki
z wykonawcami remontu i rozbudowy szpitala. Jedyną osobą decydującą w sprawie negocjacji był prezes spółki. Przedstawiłem pismo spółki Gov Invest kierowane do Rady Powiatu- rada się z nim zapoznała, więc są w dokumentach Rady Powiatu dostępne na BIP z lipca 2013 roku wskazujące, że firma ta wspólnie z Twoje Zdrowie Lekarze Specjaliści chce realizować inwestycje i deklarowała wielokrotnie- mamy to na piśmie, że będzie inwestorem wspólnie ze spółką Twoje Zdrowie Lekarze Specjaliści. Przez szefa firmy było napisane dosłownie wręcz, że „będzie działał z lekarzami Twoje Zdrowie Lekarze Specjaliści wspólnie i na rzecz”. Komplet takich dokumentów przekazałem. To miał być przyszły inwestor. Zawarto umowę z firmą Clima Medic, a na jesieni zawarto umowy z innymi czterema firmami, które dokonywały tych spraw w działalności. Załączyłem dokumenty świadczące
o tym, że już w kwietniu 2013 roku- a mówimy o tym, że jestem od września o coś tam oskarżony- Twoje Zdrowie Lekarze Specjaliści zleciła jednej z kancelarii prawnych analizę podpisanych umów
i przygotowanych umów do podpisania m.in. z jedną z tych czterech firm, która nie miała zapłacone- w kwietniu 2013 roku. Negocjacje prowadził osobiście pan Jan G. Złożyłem dokumenty, faktury, że
z analizy tych umów, o których mówię, płaciła firma Twoje Zdrowie Lekarze Specjaliści. Przekazałem również dokumenty świadczące o tym, że przekazanie placu budowy firmom- nawet nie pracownik szpitala tylko prezes firmy sam osobiście przekazywał. To inwestorzy nie do Rady Powiatu, czy nie do powiatu tylko do Twoje Zdrowie i jego pana prezesa zwracali się o wszystko. Przedstawiłem dokumenty, że nawet kolorystykę wykończenia wszystkiego uzgadniano z panem prezesem spółki Lekarze Specjaliści Twoje Zdrowie. W grudniu były także podpisywane umowy z innymi firmami. 24.02.2014 roku jedna z firm zażądała na piśmie od spółki Twoje Zdrowie Lekarze Specjaliści gwarancji płatności za wykonane prace. Nie wiem, czy otrzymała gwarancję, ale nie żądała takiej
od powiatu. Nie ma żadnego dokumentu, że którakolwiek z firm cokolwiek od powiatu żądała. Żadnego. Następnego dnia po złożeniu oferty spółka ta podpisała dalszą umowę z dzierżawcą szpitala na dalsze prace. Nie wiem, może pan prezes przekonał ją, że ma pieniądze. Wszystkie wezwania
do odbioru robót częściowych, zanikających, innych przez wykonawców były kierowane do inwestora, a więc Twoje Zdrowie Lekarze Specjaliści, a nie do powiatu. Co dziwniejsze, właściciele niektórych firm byli radnymi sąsiednich powiatów-, więc wiedzieli, jakie są decyzje, kto co gwarantuje, poręcza i podejmuje decyzje. W grudniu 2013 roku na posiedzeniu komisji dokładnie było to 11 grudnia- pan dyrektor szpitala Michał O., świeć Panie nad jego duszą- poinformował, że dzierżawca Twoje Zdrowie na bieżąco reguluje rachunki. Na komisji zdrowia w grudniu 2013 roku pan prezes spółki poinformował, że spółka jest w dobrej kondycji finansowej, nie ma żadnych zadłużeń
i dementuje plotki o zadłużeniu wobec ZUS-u, US- protokół z posiedzenia komisji jest dostępny
w Internecie. Pan Prokurator też go miał. W lutym 2014 roku odbywa się posiedzenie komisji rewizyjnej w szpitalu na temat zaangażowania w rozwoju prac. Po raz pierwszy wówczas w lutym 2014 pan dyrektor szpitala Michał O. wnioskuje o rozważenie możliwości poręczenia przez
Radę Powiatu w Opatowie kredytu inwestycyjnego. Komisja nie ustosunkuje się, bo nie ma żadnego wniosku. Wniosek ma charakter ustny. 07 lutego odbyło się też posiedzenie komisji sportu, zdrowia
i pomocy społecznej, gdzie omawiano postęp prac w szpitalu. Wówczas pan dyrektor poprosił jeszcze raz komisję o rozważenie możliwości poręczenia kredytu. W protokołach jest zapis. Protokoły
z posiedzeń komisji są na naszych stronach, BIP, prokurator je ma. Jest zapis, że głos zabrał
Starosta Opatowski, -przypominam, 07.02 wskazując, że- na dzień dzisiejszy nie ma żadnych podstaw, ani możliwości do tego, aby samorząd powiatowy mógł poręczyć kredyt w stu procentach. Mówimy
o stu procentach, dlatego, że w trakcie tych posiedzeń jeden z radnych- opozycyjny ówczesny zapytał i to jest zapisane w protokole-, jaki procent kredytu spółka sama chce zabezpieczyć i poręczyć.
07.02 mówię, że nie ma żadnych podstaw do poręczenia. Zarzut mam taki, że do lipca 2014 roku wprowadzałem spółki w błąd, obiecując im poręcznie kredytu- Tego na piśmie nie ma.
A w protokole jest, że mówiłem, że nie ma możliwości poręczenia i jest to w dokumentach.

Proszę Państwa, decyzje o poręczeniach podejmuje Rada Powiatu. Decyzja taka musiałaby mieć umocowanie w długoletniej prognozie finansowej. Mówimy o olbrzymich kwotach. Wyszła ona do Regionalnej Izby Obrachunkowej, Wojewody. Nikt przy zdrowych zmysłach nie mógłby nic takiego obiecać. A nikt przy zdrowych zmysłach nie mógłby nic takiego przyjąć, że coś takiego mogłoby nastąpić bez uruchomienia całej procedury. Zaproponowano wtedy, aby powołać specjalną komisję, która oceni kondycję finansową spółki. Ponadto zbada czy są przesłanki do podjęcia jakiejkolwiek decyzji w tej sprawie- i tu był mój wniosek. W jakiejkolwiek komisji ja sobie zdawałem sprawę, jaki jest tryb podejmowania decyzji.

14.07 w szpitalu odbywa się wspólne posiedzenie wszystkich komisji. Jest prezes firmy ze swoimi prawnikami. Wówczas po raz pierwszy pan prezes mówi, że występuje o poręczenie kredytu, a zgodę na to, żeby Rada Powiatu wyraziła zgodę na to, że on zaciągnie kredyt, a zabezpieczeniem kredytu będzie majątek szpitala. Dlatego, że podniesie się wartość majątku szpitala. Majątek szpitala jest własnością powiatu, więc powiat nic nie ryzykuje, bo przecież majątek się po prostu pomnoży. Mówiłem także- co jest w protokole, że do podjęcia jakichkolwiek decyzji przez Radę Powiatu muszą być: po pierwsze ustabilizowana sytuacja finansowa spółki i musi być wystąpienie złożone na piśmie. Mówił mi pan prokurator, że mogliśmy wiedzieć o sytuacji finansowej dzierżawcy. 24 marca 2014 roku na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej- dzisiejszego Członka Zarządu Jacka D. wpływa pismo spółki Twoje Zdrowie Lekarze Specjaliści wraz z zaświadczeniami, że nie posiada (w marcu 2014), że nie posiada żadnej zaległości w stosunku do US, ZUS-u, że posiada tylko kredyty w dwóch bankach i zaświadczenie z tych banków, że kredyty są spłacane w terminie. Wniosek o poręczenie kredytu wpłynął dopiero 17.04. Prezes uzasadnił wniosek trudną sytuacją w zawiązku
z prowadzonymi inwestycjami. Wówczas podkreśliłem jeszcze raz, że do tego jest potrzebna zgoda Rady Powiatu i spełnienie licznych wymogów przewidzianych prawem. I tak to zostało dokładnie zapisane w protokole.

25.04. połączone komisje rozpatrywały wniosek o poręczenie kredytu 20 mln zł. Pan prezes wskazał obecnie, że jego zdolność, którą wykazywał wcześniej na kwotę 30 mln zł jest nieaktualna, bo ma inne nakłady i dlatego powiat powinien zabezpieczyć nakład na ten budynek, bo budynek jak stwierdził, jest własnością powiatu- i to prawda- a majątek, który zostanie wytworzony, dodatkowo podnosi wartość inwestycji.

Na pytanie jednej z Radnych-, Co będzie, jeśli nie uzyska poręczenia kredytu?- powiedział, że ma inne rozwiązania. Znalezienie inwestora, który ewentualnie zainwestuje 22 mln zł. w szpital, ewentualnie, że wystąpi do Rady Powiatu o rozważenie, żeby Rada Powiatu sprzedała im w ogóle szpital, wyceniła szpital i sprzedała. W tym czasie od praktycznie dwóch miesięcy, czy 1,5 w szpitalu urzęduje osoba, która jest przedstawiana, jako przyszły inwestor. Ta osoba przychodzi na sesję, mówi, że rozważa zainwestowanie tu pieniędzy. Nie ma nigdzie o tym, że starosta cokolwiek mówił
o poręczeniu. Omawialiśmy tę sytuację. Ja wówczas powiedziałem radnym po raz któryś z kolei, że na obecnym etapie nie rekomenduję głosowania za poręczeniem kredytu spółce Twoje Zdrowie Lekarze Specjaliści. W lutym, marcu, w kwietniu parę razy pan prokurator mówi, że ja mówię to publicznie na wszystkich komisjach. Pan prokurator mówi, że ja do połowy lipca mówiłem o gwarancji kredytu.

Proszę Państwa, 13 maja pan prezes wystąpił do Rady Powiatu, aby Rada przedstawiła
i wyceniła szpital: za ile go możemy sprzedać. Zakończyliśmy rozmowy w tym temacie.

Jeśli mówimy o kondycji firmy, to przypomnę Państwu, że w lutym, czy w połowie stycznia 2014 roku w jednym z czasopism Polonii ukazała się informacja o tym, że prezes firmy kupuje wyspę wokół Wenecji. Stawia dom spokojnej starości- ekskluzywny. Mało tego pan prezes nie zaprzeczył tym doniesieniom. Stwierdził- to jest w protokołach Rady-, że nikt nie zabroni mu się rozwijać. Na różnych kierunkach. Jak ja miałem wiedzieć, że ta firma ma złą kondycję finansową? Tak jak mówię- płacone zobowiązania, co miesiąc, były zaświadczenia z ZUS, z US, że firma nie zalega z podatkami, były zaświadczenia, że spłaca zobowiązania w stosunku do banku.

No, ale...

Proszę Państwa, jeszcze raz powtarzam- ja nie mam zarzutu- a tak podano w mediach-, że jakbym przytulił jakieś pieniądze. Ja nie mam zarzutu, jeszcze raz powtarzam brania żadnych pieniędzy. Ja mam zarzut, że przekroczyłem swoje uprawnienia, bo obiecałem poręczenie kredytu- nie ma tego nigdzie na piśmie. Nie mogę powiedzieć, co sądzę o tych zarzutach i o tych działaniach prokuratury, bo miałbym zaraz następne zarzuty.

Proszę Państwa, po zawieszeniu mnie Zarząd Powiatu działa w czteroosobowym składzie.
My w statucie mamy, że w przypadku, gdy nie ma starosty, wicestarosta pełni swoją funkcję. Bywało, że nie było wicestarosty Gustawa S. Był w szpitalu czy na urlopie. Tak samo było ze mną. Cztery miesiące byłem po dwóch operacjach na sercu. Zarząd działał normalnie. I dzisiaj
Zarząd działa normalnie i uważam, że nie ma żadnych podstaw, żeby ten Zarząd nie działał w pełnym składzie dalej. Ale ponieważ pojawiają się różne sugestie, a najwięcej dyskutują ci, którzy mnie nie wybierali i na mnie nie głosowali- mają oczekiwania co do mojej osoby. Bo ja rozumiem, jeśli mają oczekiwania ci, co głosowali na mnie, mnie i oni mają oczekiwania i ja to rozumiem.

Spróbujmy to podsumować 3,5 roku tej kadencji. Mam takie prawo prosić Państwa, żebyście wysłuchali, media mam prośbę, żebyście dalej puścili całość mojego wystąpienia, całość tej sesji bez cięć. Spróbujmy to podsumować.

W poprzedniej kadencji przebudowaliśmy choćby dawną szkołę w Suchodółce na terenie gminy Ożarów i znaczną część Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku. Nie będę o tym mówił, co było w poprzedniej kadencji. W tej kadencji zagospodarowaliśmy 34 osoby w Suchodółce, 32 w Zochcinku. W ubiegłym roku w Zochcinku powiększyliśmy o 20 osób następnych pensjonariuszy. W każdej z tych instytucji powstało dodatkowo 40 miejsc pracy. Możemy dużą propagandę uprawiać, ale jeśli nie będziemy tworzyć nowych miejsc pracy, to za kilka lat będziemy mieli tyle ludzi w powiecie opatowskim ile mamy dzisiaj koni. Pieniądze na mieszkańców, pensjonariuszy, którzy są, przychodzą z zewnętrznych powiatów. Nie obciążają nas. To są dziesiątki tysięcy złotych czy milionów, które trafiają do powiatu z całej Polski. Do powiatu opatowskiego, do DPS przychodzą ludzie. Dlaczego? Bo mamy najlepsze, najlepiej wyposażone, najlepiej zarządzane DPS-y. Zochcinek jest najlepszy i najładniejszy w skali kraju- uruchomiliśmy zwierzyniec, stawy, park rekreacji. Państwo byliście tam. Pokażcie w Polsce drugi taki dom. My dzisiaj mamy taką sytuację, że są chętni do przyjścia do naszych ośrodków, a my nie mamy gdzie ich przyjąć. Dlatego w ubiegłym roku Rada Powiatu podjęła decyzję: z własnych środków budujemy w Opatowie przy ul. Mickiewicza DPS na 60 miejsc, 40 osób będzie miało pracę i ten dom zostanie uruchomiony teraz, w te wakacje.

Obecnie przebudowujemy DPS w Sobowie za ponad 7 mln zł. Praktycznie tworzymy go od nowa. Tworzymy idealne warunki, by ludzie, których los skrzywdził, mieli godne warunki życia,
a pracownicy mieli dobre warunki pracy. Uruchomiliśmy od stycznia tego roku WTZ w Sobowie na 50 osób, a 15 osób znalazło tam pracę.

Prowadzimy szeroko rozumianą termomodernizację wszystkich naszych ośrodków. Rozbudowa DPS wytworzyła potrzebę powstania kolejnych warsztatów terapii zajęciowej. Zaczynaliśmy od Zochcinka. Obecnie mieszkający w DPS chcą chodzić i korzystać z naszych WTZ. Stąd powstały nowe: w Bidzinach na 60 osób, w Czekarzewicach na 60 osób, w tych dwóch WTZ znalazło pracę 40 osób. Do WTZ jednak tylko ok. 25-30% chodzi osób z DPS-ów reszta są to osoby zewnętrzne z naszego powiatu, z powiatów różnych. Zewnętrzne dodatkowe miliony złotych i następne trafiają do powiatu opatowskiego.

W Czekarzewicach stała zamknięta szkoła. Dzisiaj gmina ma czynsz, budynek jest odnowiony, wyposażony, ludzie mają pracę. Osoby korzystające z naszych warsztatów to osoby z naszego powiatu oraz powiatów lipskiego, ostrowieckiego, kraśnickiego, sandomierskiego, staszowskiego. Dlaczego korzystają? Bo mają idealne warunki działalności. Dziesiątki milionów złotych dzięki temu trafia do powiatu.

Za to chce się mnie odwołać? Za pomoc potrzebującym pomocy? Za inwestycje?

To przypomnijmy sobie, jak było w Tarłowie. Był posterunek policji i go zamknięto. Chcieliśmy to sprzedać, jako przedstawiciel skarbu państwa nawet 100 tysięcy nikt nie chciał dać. Złożyliśmy
wniosek, pozyskaliśmy pieniądze na Dom Dziecka. Idealny Dom Dziecka, zobaczcie, jak wygląda.
15 dzieci pokrzywdzonych przez los ma dach nad głową. 380m2 na 15 dzieci, 12 osób ma pracę. Chętnych do Tarłowa było tyle, że utworzyliśmy następny dom w Opatowie na Sempołowskiej.
Na dole Nasze Kobylany mają żłobek, pierwszy od 90 roku, na górze następne 15 dzieci korzysta,
a 12 osób ma pracę. Byliśmy drudzy w województwie po Kazimierzy Wielkiej gdzie to w pobliżu Krakowa w małopolskim był dom dziecka dla dzieci niepełnosprawnych. Dla tych, którzy nie dość, że rodzice, tak czy inaczej, potraktowali, sąd ograniczył im prawa rodzicielskie, to są to dzieci niepełnosprawne. Dom Dziecka dla niepełnosprawnych u nas na Sempołowskiej. Drugi
w województwie. W Ożarowie był nieczynny hotel Alit, bo postawiono nowe boisko
i wszystko tam mieli. Otworzyliśmy tam następny Dom Dziecka. Otworzyliśmy w tej kadencji cztery domy dziecka. W sumie 60 dzieci i 40 pracowników znalazło pracę i następne miliony wpływają do powiatu. Za to trzeba Włodarczyka rozliczyć?

A może powiemy trochę o naszych Ośrodkach Szkolno- Wychowawczych. W poprzedniej kadencji wyremontowaliśmy dwa, wcześniej wyremontowany był jeden. W tej chwili w Sulejowie inwestujemy półtora miliona złotych w tym ośrodku. Przebywają tam dzieci z różnych stron Polski do 25 roku życia. W każdym z tych ośrodków: Niemienice, Dębno, Jałowęsy, Sulejów zwiększyliśmy liczbę dzieci, które są przyjmowane. Zwiększenie liczby dzieci to jest zwiększenie ilości nauczycieli tam pracujących i pracowników tych ośrodków. W dwóch: Niemienicach i w Sulejowie otworzyliśmy przedszkole dla dzieci niepełnosprawnych. Następne osoby znalazły pracę. Każdy ośrodek kiedyś miał po jednym samochodzie. Żeby można było pozyskać dziec,i zostały one wymienione. Każdy ośrodek ma po dwa samochody nowe,– dlatego, że rodzice dają dzieci, ale pod warunkiem, że odwiezie mu się dziecko do domu. Żeby móc to zrealizować wszędzie dokupiliśmy po dwa nowe samochody. Dzięki temu ludzie mają pracę.

Za co? Za to mnie nie lubicie? Za pomoc tym niepełnosprawnym dzieciom? Za to mnie się nie lubi? A to może za drogi? Dzisiaj kolega wicestarosta mówił, że dostaliśmy promesę, no, ale ktoś musiał to przygotować. Trzeba go było opisać, przygotować, ale my mamy drogi idealne.

Proszę Państwa, na terenie powiatu jest 480 km dróg. A wiecie ile jest na terenie większego dwa razy
i dwa i pół od nas powiatu w Sandomierzu i w Ostrowcu?- 345 km w Ostrowcu, a w Sandomierzu 347km. A u nas 480km. Tak się u nas kiedyś złożyło, że każdą polną drogę przypisano powiatowi. Pokażcie mi jedną, jedną jakąkolwiek dróżkę w polu, która nie została wyasfaltowana.

Proszę Państwa, ja rozumiem, że ostrym tematem jest lecznictwo. Ja nie będę odnosił się do poprzednich lat. Ale przypomnijmy sobie, cośmy zrobili w tej kadencji. Wspólnie. Mam pytanie-, kiedy w Iwaniskach była poradnia ginekologiczna? Kiedy w Opatowie była poradnia onkologiczna? Rak?- kiedy w Opatowie był leczony? Nigdy. Kiedy w Opatowie był Zakład Opiekuńczo- Leczniczy dla ludzi, którzy chcą godnie odejść z tego świata? Nigdy. Dzisiaj jest na 35 miejsc. Kiedy w Opatowie była długoterminowa opieka domowa udzielana przez pielęgniarki chodzące po domach?
Kiedy w Opatowie powstał nowy Warsztat Terapii Zajęciowej teraz od stycznia na 100 osób?
Kiedy w Opatowie był kompleksowo rozwiązany problem rehabilitacji, że bierzesz zaświadczenie
od lekarza i idziesz od razu na rehabilitację, nie czekasz w kolejkach, nie płacisz prywatnie, tylko masz? Kiedy to było? Nigdy.

Proszę Państwa, teraz otwieramy i mamy podpisaną umowę- mogę mówić, bo była podpisywana, zanim zostałem zawieszonym starostą. Z NFZ otwieramy oddział rehabilitacji- na razie dziennej, a później normalnej, oddział rehabilitacji z kompletnym wyposażeniem- leczenie wodą, wszystkim. Już nie musimy jechać do Nowej Dęby, do sanatorium- będziemy to mieli w Opatowie.
Już to uruchamiamy. Dzisiaj w spółce Top Medicus pracuje 45 osób na pełnym etacie, a 30 osób na umowach cząstkowych. Za to mnie nie lubicie?

To powiedzmy trochę o edukacji. Szkoła na górce- „jedynka” to pan radny Tomasz Ś, pani dyrektor Magdalena G., szczególnie nauczyciele wychowania fizycznego z panem profesorem D. na czele mówili, że nie ładnie, bo część sportową mamy nie najlepszą, złe zaplecze. Jest klasa mundurowa, która ma patronat jednostki specjalnej GROM. Długo zastanawialiśmy się, co w tym temacie zrobić. Jak wyremontować, podejść. Wspólnie z nauczycielami, z kierownictwem podjęliśmy decyzję i inwestujemy 7,5mln zł. Następnie: budujemy nową pełnowymiarową halę, przebudowujemy starą halę, stare zaplecze. Jak podejmowaliśmy decyzję o hali, przyszedł pan kierownik warsztatów- pan Jerzy L. i mówi: Panie starosto tak się nie godzi, jak załatwiamy, to załatwiamy kompleksowo. Założyliśmy modernizację i przebudowę warsztatów. Założyliśmy kupno kompleksowego wyposażenia, nowego. Bo jeśli mamy przyciągnąć dzieci, żeby przy tym niżu przychodziły do naszych szkół, to coś oferujemy. Dzisiaj w naszych szkołach nie mamy niżu. Za to mnie nie lubicie? To tam podjęliśmy decyzje i to w tym tygodniu mają przyjechać przedstawiciele dzieci z Ukrainy, Polonii ukraińskiej, żeby tu od września w tej szkole, w tym internacie uczyć się i przebywać. Wszyscy mówią dużo o pomocy na wschodzie, a my to robimy. To tu przyjeżdża autokar ludzi zobaczyć tę szkołę, czy od września dzieci przyjdą. A jak robiliśmy to, to wyszedł problem boisk. Najpierw u pani dyrektor Barbary K. miało powstać boisko i powstaje, a później wyszło, że w każdej szkole powstaje kompleks boisk normalnych, oświetlonych, które będą dostępne nawet wieczorami dla wszystkich. Nieogrodzone, nieograniczone- dostępne.

Proszę Państwa w Ożarowie była szkoła u dyrektora Mirosława A.- jak ja mówię dziś u dyrektora Marcina S. Była to szkoła pod cementownię. Nastąpiła zmiana profilu. Chodzi mniej dzieci. Były olbrzymie połacie pustych zakładów. Wyremontowaliśmy ich w poprzedniej kadencji, dzisiaj mamy zagospodarowane. Mamy dom seniorów w Ożarowie, dla ponad 50 osób starszych, którzy przychodzą, zjedzą, pobędą tu, mając masażystów, wszystko. Utworzyliśmy, czy doprowadziliśmy do utworzenia żłobka w Ożarowie. Od 90 roku go nie było. Stowarzyszenie, nauczycieli działających przy tej szkole go otwarło. Przebudowujemy tam również warsztaty, remontując i kupując wyposażenie. We wszystkich gminach powiatu w ramach tego projektu od Marszałka mamy po jednej lub dwie osoby, które osobom tym, którym potrzebna jest pomoc, to pomagają. Nie tak jak OPS, ale gdzie trzeba jechać, załatwić, podwieźć, ustalić itd. Pieniądze zewnętrzne na to wszystko uruchomiliśmy. Mamy inwestycji za ponad 50 mln złotych.

Powiat nie posiada zadłużenia.

Proszę Państwa, a to jeszcze już w końcówce. Na terenie szpitala, jak chodzicie, jest remontowany budynek zabytkowego pomieszczenia. Jest to zabytkowy budynek. Dzisiaj tam będzie Centrum Informacji Turystycznej na teren całego powiatu. Bo ważne, aby turysta przyjechał i został tu. Nie przyjechał i zakłócił nam tylko powietrze. Będzie Muzeum Geodezji i Kartografii, mamy także Podziemną Trasę Turystyczną. Widzicie, jak ona wyglądała kiedyś- idźcie dziś, zobaczyć jak ona wygląda. Od maja ubiegłego roku sprzedaliśmy tam bilety za ponad 200 tys. złotych. Taki był przychód starostwa. Nie chcę przypominać, co niektórym, co gadali, jak przejmowaliśmy trasę turystyczną- nie chcę grzać tematu. Liczę, że każdy sobie w duchu odpowie. Nie chcę się tu użalać. Chcę po prostu mówić o faktach. Przebudowujemy to, żeby turysta przyjechał tu i został. I zobaczcie Państwo powstający plac zabaw i rekreacji nad Opatówką. Wiem, że są pewne problemy, przesuwają się jakieś terminy, inwestycje za ponad 8 mln złotych. Nie było, nie ma i nie prędko będzie
w Opatowie miejsce do tak kompleksowego spędzania czasu i to nie była moja zasługa. Cały pomysł: promenada, muzeum, trasa podziemna to pani radna Aneta B. wymyśliła. To przecież ja też nie wymyśliłem przeniesienia warsztatów z Zochcinka na Słowackiego. To ówczesny radny opozycyjny pan Andrzej G. to zaproponował. Każdy pomysł, który jest rozsądnym pomysłem, wdrażaliśmy w życie niezależnie.

Chcę podziękować mieszkańcom tego powiatu, moim byłym współpracownikom, moim pracownikom- jeszcze jestem, co prawda zawieszony-, ale jestem jeszcze starostą za pomoc organizacyjną. Mieszkańcom powiatu za wszystko. Bez waszej pomocy, bez waszego zaangażowania bez waszego poświęcenia nie udałoby się większości tego zrobić.

Szanowni Państwo tak wyglądają fakty. Dziękuję za możliwość przedstawienia tej informacji. Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowna Rado uważam, że Zarząd działający w czteroosobowym składzie, jako też Zarząd, który podejmował decyzje, wspaniale da sobie radę w dalszym kierowaniu powiatem.

 

 

Dziękuję bardzo.

Zawieszony starosta opatowski Bogusław Włodarczyk.

ozarowtv_

Komentarze (1)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu OzarowTV.pl. którego właścicielem jest TOP CREATIVE Sp. z o.o. z siedzibą w 27-530 Ożarów, ul. Osiedle Wzgórze 16/25. Niniejszy podmiot jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
oferta pożyczki, aplikuj teraz
oferta pożyczki, aplikuj teraz 01.09.2018, 17:47

Komentarz zablokowany

Komentarz został zablokowany przez administratora.


Pozostałe