Zasady cen transferowych

  • 28.02.2020, 10:00
  • Grupa Tipmedia
Zasady cen transferowych
Na początku 2017 roku weszły w życie przepisy, które dotyczyły dokumentowania wszelkich transakcji z podmiotami powiązanymi. Nowelizacja tych przepisów była spowodowana pracami OECD i krajów Unii Europejskiej, które zmierzają do uszczelnienia systemu podatkowego, a tym samym do ułatwienia identyfikacji podmiotów, obniżających wysokość dochodów przeznaczonych do opodatkowania. 16 lipca 2018 r. został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o podatkach CIT oraz PIT. Nowe przepisy weszły w życie ponad rok temu. Objaśniamy zatem zasady cen transferowych.

Kto ma obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych?

Dokumentacja cen transferowych jako obowiązek dla poszczególnych transakcji pojawia się w sytuacji przekroczenia przez podatnika pewnej wartości przychodów bądź też kosztów. W tym przypadku progiem minimalnym jest kwota 2.000.000,00 euro, którą należy przyporządkować odrębnie do sumy kosztów i przychodów. Wartości wyrażone w euro należy przeliczyć na złotówki po kursie średnim kursie NBP.

 

Transakcje podlegające opodatkowaniu

Przepisy, które obowiązują od dnia 1 stycznia 2017 r. rozszerzają zakres przedmiotowy dokumentacji podatkowej o tzw. inne zdarzenia jednego rodzaju. Ustawodawca nie podał jednak jednoznacznej definicji tego pojęcia, a jedynie wymienił kilka przykładów, tj. umowy o zarządzaniu płynnością, czy też umowy o podziale kosztów między podmiotami.

 

Z obowiązujących aktualnie przepisów można zatem wyodrębnić pewne cechy szczególne wyróżniające inne zdarzenie. O co zatem chodzi?

 

Inne zdarzenie podlegające opodatkowaniu

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, z innym zdarzeniem mamy do czynienia, wówczas gdy:

 

  • nie mieści się ono w kategorii pojęcia standardowej transakcji
  • dana czynność została ujęta w księgach podatkowych przedsiębiorstwa w trakcie trwania roku podatkowego
  • warunki zostały z ustalone lub z góry narzucone w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4 ustawy o podatku CIT
  • ma wpływ na wysokość osiągniętego dochodu lub poniesionej przez podatnika straty
Grupa Tipmedia
--- Artykuł sponsorowany ---
Podziel się: